5 maja 2015 roku od godz. 10.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt. „Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności Województwa Śląskiego – integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej, BIOGEO-SILESIA ORSIP”.

Spotkanie poświęcone było omówieniu rezultatów projektu oraz prezentacji systemu informatycznego BIOGEO-SILESIA Uniwersytetu Śląskiego oraz Ogólnodostępnej Bazy Danych w module „Przyroda” platformy ORSIP.

Honorowy patronat nad konferencją objęli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.


Fotoreportaż z konferencji
Filmy z konferencji