Od 1 do 3 czerwca 2015 roku odbyła się w Poznaniu IV konferencja GIS w nauce, na której przedstawiono założenia i rezultaty projektu w referacie pt. "Cele i funkcje ogólnodostępnej bazy danych o bio- i georóżnorodności województwa śląskiego". 

Strona konferencji